Odeslaná pošta

#197

V sekci Odesláno se nachází odeslaná pošta. Pošta se odesílá automaticky (e-mailem), zobrazíme si ji v části Vyřešeno (). Po kliknutí na zprávu se nám zobrazí tento formulář:

Na obrázku je příklad vydané faktury, která byla poslaná zákazníkovi e-mailem. Do tohoto formuláře se můžeme dostat i u konkrétního dokladu, tam se budou zobrazovat přílohy v Detailu s číslem vedle ikony vlaštovky ().

Ruční vytvoření

Pokud je nutné odeslanou poštu vytvořit ručně, musíme mít v některých ze sekcí (např. Odesláno) na domovské stránce vytvořené tlačítko pro přidání tohoto druhu zprávy. Druh zprávy vytvoříme takto. Poté již v sekci můžeme zmáčknout tlačítko a vyplnit si editační formulář.

Obsah

 • Zpráva by se měla správně nazvat. Tuto akci provádíme po kliknutí do kolonky Předmět. Zprávu pojmenováváme podle uvážení, název by však měl být relevantní. Můžeme použít, čeho se zpráva týká, nebo od koho je. Nazýváme ji smysluplně, abychom ji mohli v budoucnu najít, pokud by to bylo potřeba.
 • V kolonce Pro vybíráme osobu, pro kterou je tato zpráva určena. To děláme kliknutím do kolonky a poté vybíráme ze sloupce napravo. Pokud zde osoba není, klikneme na tlačítko “Přidat” a můžeme si ji přidat. Vedle tlačítka “Přidat” je také tlačítko šipky, kde můžeme osobu přidat podle IČ.
 • V kolonce Na vědomí si můžeme nastavit, zda někoho chceme na zprávu upozornit. Můžeme vybrat více než jednu osobu, nemusíme však vybírat ani jednu. Vybíráme opět ze sloupce napravo po kliknutí do kolonky.

Nastavení

 • V kolonce Termín si můžeme nastavit, do kdy chceme daný doklad vyřešit. U dokladu se poté toto datum bude zobrazovat zvýrazněné žlutě.
 • Dále si můžeme nastavovat Důležitost dokladu. Pokud zvolíme „Vysoká“, tak se nám vedle čísla bude zobrazovat červený vykřičník. Pokud zvolíme „Nízká“, bude se nám zobrazovat sněhová vločka.
 • Doklad lze také Přišpendlit nahoru. Tím docílíme, že se doklad bude zobrazovat nahoře a vedle čísla bude mít zelený špendlík.
 • Můžeme také Zakázat komentáře ostatních uživatelů.
 • V kolonce Druh vidíme druh odeslané pošty.
 • Sekci vybíráme, kam zpráva patří.

Přílohy

Zde můžeme přidávat přílohy

Zprávu uložíme tlačítky dole:

 • Zprávu si během práce můžeme ukládat. To děláme modrým tlačítkem Uložit. Pokud není provedena žádná změna, tlačítko má název „Uloženo“ a nelze na něj kliknout.
 • Tlačítkem Zavřít zprávu zavíráme bez toho, aby se nám ukládaly jakékoliv změny.
 • Zprávu můžeme také Smazat.
 • Tlačítko K řešení používáme, když chceme, aby se zpráva začala řešit a měli k ní přístup i ostatní uživatelé.
 • Tlačítkem Vyřešeno zprávu vyřešíme. Zprávu může vyřešit každý uživatel, který k němu má přístup.
 • Tlačítko Ukončit používáme, když zprávu ukončujeme s tím, že je nevyřešená, ale ani ji nemá cenu dále řešit.