Jak zaregistrovat uživatele do aplikace Shipard a jak si vytvořit vlastní databázi? Toto video stručně shrne postup, který použijete, než poprvé otevřete aplikaci.

Vysvětlíme si:

 • registraci uživatele
 • přihlášení
 • vytvoření databáze

Časové úseky:

 • 0:00 Úvod
 • 0:31 Registrace
 • 1:34 Přihlášení
 • 1:50 Úvodní obrazovka
 • 2:02 Povolení pro vytváření databáze
 • 2:58 Vytvoření databáze
 • 7:58 Hotová databáze
 • 8:17 Závěr