Shipard

software pro Vaše podnikání

 • Souhrnné řešení účetnictví, evidence majetku,
 • pošty, úkolů a dalších…

Vytvořený praxí pro efektivnější řízení Vaší firmy

Pošta
Přehled toho, co je potřeba vyřídit

 • e-maily s fakturami chodí přímo do aplikace
 • vystavování faktur skrz došlou poštu
 • možnost vytváření projektů
 • úkoly, dokumenty a odeslaná pošta

Nákup a prodej
Snadno a rychle

 • vydané a přijaté faktury
 • prodejní smlouvy s automatickou fakturací
 • objednávky
 • zásoby

Účetnictví
Kompletní podvojné účetnictví

 • banka, pokladna, převodní příkazy
 • hlavní kniha, výkaz zisku a ztráty a rozvaha včetně výkazů
 • saldokonto s rozesíláním upomínek
 • účetní doklady (zápočty, daně, mzdy, odpisy majetku)

Maloobchod
Jednoduchá a přehledná kasa

 • rozhraní pro tablety i telefony
 • podpora více kas a prodejen
 • propojení s tiskárnou
 • pohodlné nastavení z počítače

Budova
Správa kanceláří a ubytování

 • krátkodobé i dlouhodobé pronájmy
 • recepce pro ubytování a drobný prodej
 • přístupový systém
 • kamerový dohled

IT
Správa a řízení počítačové sítě

 • evidence hardware i software
 • automatická konfigurace aktivních prvků
 • snadné nastavování VLAN
 • správa wifi s mnoha AP

Majetek
Evidence a správa firemního majetku

 • odepisovaný i neodepisovaný majetek
 • automatický výpočet odpisů
 • evidování pohybu majetku
 • vlastní parametry

Jídelna
Automatizace firemního stravování

 • jednoduché naplnění jídelního lístku
 • svačiny a doplňková jídla
 • ceny pro zaměstnance i externisty
 • rozhraní pro objednávání jídel

Ostatní

 • wiki
 • web
 • videodohled
 • ovládání brán

Jak vypadá prostředí Shipardu?