Řešení Jídelny nabízí jednoduché naplnění jídelního lístku, který se poté odešle strávníkům podle nastavených kritérií. Jídlo se objednává v rozhraní, které je možné si přizpůsobit. Také je možné strávníkům umožnit objednávání jídla pomocí čtečky na fyzickém místě.

Vysvětlíme si:

  • jak naplnit jídelní lístek a uložit ho
  • jak jako strávník objednat jídlo

Návody v dokumentaci:

Časové úseky:

  • 0:00 Úvod
  • 0:24 Prohlížeč
  • 1:04 Přidání jídla
  • 3:18 Uložení lístku
  • 4:12 Objednávání jídla
  • 5:41 Závěr