Vlastnosti slouží pro vytvoření nových kolonek ve formulářích. Díky nim si můžeme přizpůsobovat přidávání položek, majetku, osob. Nemusíme se spoléhat jen na běžné údaje, ale můžeme další, které nám ve formulářích chybí.

Vysvětlíme si:

  • jak přidat samostatné definice
  • jak je provázat do skupin
  • jak vlastnosti použít na konkrétním případu

Související videa:

Návody v dokumentaci:

Časové úseky:

  • 0:00 Úvod
  • 1:10 Definice vlastností
  • 3:20 Skupiny vlastností
  • 4:49 Propojení s položkami
  • 5:44 Ukázka použití
  • 7:01 Závěr