Kompletní účetnictví

Aplikace nabízí kompletní podvojné účetnictví.

 • vydané a přijaté faktury
 • hlavní kniha, výkaz zisku a ztráty a rozvaha včetně výkazů
 • saldokonto s rozesíláním upomínek
 • účetní doklady (zápočty, daně, mzdy, odpisy majetku)
 • prodejní smlouvy s automatickou fakturací
 • objednávky

Pošta, úkoly a dokumenty

Přehled veškeré pošty a toho, co je potřeba vyřídit.

 • e-maily s fakturami chodí přímo do aplikace
 • úkoly pro uživatele
 • přehled odeslané pošty
 • sekce pro důležité dokumenty

Maloobchod

Jednoduchá a přehledná kasa.

 • rozhraní pro tablety i telefony
 • podpora více kas a prodejen
 • propojení s tiskárnou
 • pohodlné nastavení z počítače

Zásoby

Vždy aktuální přehled zásob.

 • příjemky a výdejky
 • přehled stavu položek

Majetek

Evidence majetku.

 • odepisovaný i neodepisovaný majetek
 • automatický výpočet odpisů
 • evidování pohybu majetku
 • vlastní parametry

Přizpůsobení aplikace

Aplikace nabízí způsoby, jak si ji nastavit podle sebe.

 • vlastní logo a zvýraznění dokladů
 • barevné témata
 • přístup podle uživatelských práv

Další řešení

Mimo účetnictví aplikace nabízí také další řešení.

 • jídelna
 • správa budov
 • videodohled
 • web