Jak zaregistrovat uživatele do aplikace Shipard a vytvořit vlastní databázi? Toto video stručně shrne postup, který použijete, než poprvé otevřete aplikaci.

Vysvětlíme si:

  • registraci uživatele
  • přihlášení
  • vytvoření databáze

Související videa:

Návody v dokumentaci:

Časové úseky:

  • 0:00 Úvod
  • 0:21 Registrace
  • 1:27 Přihlášení
  • 1:41 Úvodní obrazovka
  • 1:52 Povolení pro vytváření databáze