Vytvoření databáze

#516
Návod je dostupný také ve video podobě.

Po registraci uživatele a přihlášení na adrese shipard.app se objeví stránka, ve které se budou nacházet všechny databáze, do kterých budeme mít přístup.

Abychom mohli začít vytvářet databáze, musíme se přesunout do záložky, která nese jméno uživatele. Tady povolíme oprávnění vytvářet databáze.

Po zapnutí oprávnění se přesuneme na záložku Databáze. Pro vytvoření nové databáze využijeme tlačítko Nová databáze. Poté nastavíme, jakou databázi si přejeme založit a vyplníme všechny důležité informace.

 • Aplikace zvolíme, jaký typ databáze si přejeme vytvořit:
  • Ekonomika je pro účetnickou databázi. Budeme v ní mít všechny běžné účetní doklady a domovskou stránku se zprávami.
  • Základní prázdný systém vytvoří databázi, ve které bude jen domovská stránka se zprávami.
  • Počítačové sítě a IoT zvolíme, pokud si přejeme databázi pro IT účely.
 • Jako další vyplníme všechny důležité informace ohledně firmy. Pokud si aplikaci chceme jen vyzkoušet a databázi nebudeme využívat pro ostrý provoz, můžeme si vymyslet fiktivní údaje.

Po vyplnění zmáčkneme Pokračovat a chvíli počkáme. V Přehled by se nám měla nová databáze objevit. Pro zobrazení databáze je nutné stránku obnovit.

Po zobrazení databáze v přehledu na ni klikneme a nastavíme ji dále.

 • Zvolíme Způsob nastavení databáze:
  • Pro ostrý provoz znamená, že bude databáze prázdná a bude připravena pro používání.
  • Demonstrační data nám vytvoří databázi s daty. Budou v ní zprávy, faktury, osoby a položky. Všechna tato data můžeme použít pro zkoušení aplikace. Položky a osoby se budou hodit pro vystavování dokladů a faktury si budeme moci prohlédnout bez toho, abychom je museli vystavovat. Pokud zvolíme tuto možnost, databáze se bude vytvářet přibližně 30 minut. Až po uplynutí této doby bude možné se do ní přihlásit.

Po zmáčknutí Pokračovat vyplníme poslední informace (pokud jsme nastavili databázi na ostrý provoz).

Po posledním zmáčknutí Pokračovat se objeví domovská stránka naší nově vytvořené databáze. V aplikaci můžete začít pracovat.