Přehledy

#18

Ikony v levé části přepínají agendu přehledů, levý úzký pruh umožňuje vybrat konkrétní přehled. Ikony vpravo vybírají variantu přehledu (jsou jen u některých přehledů).

Parametry

Nahoře jsou parametry, které umožňují vybrat co bude do přehledu zahrnuto. Obvykle jsou to roletky s výběrem hodnoty. Některé jsou jednoduché (Zaokrouhlení: Ano/Ne), jiné jsou složitější.

Hodnoty parametrů jsou vždy uvedeny v záhlaví přehledu.

Období

Parametr umožňuje omezit přehled na nějaké období. Může to být celý rok, konkrétní měsíc, čtvrtletí nebo pololetí.

Volba Vše omezení zruší.

Některé účetní přehledy mají navíc „měsíce“ 0 a 13, což je otevírací a uzavírací období.

Období DPH

Parametr vybírá jedno konkrétní období DPH. Není možné vybrat celý rok a není zde volba Vše. Parametr vypadá různě u čtvrtelních a měsíčních plátců DPH.

Tisk

Tlačítko Tisk otevře nové okno s přehledem ve formátu PDF.