Domovská stránka

#11

Na domovskou stránku se dostaneme z menu po kliknutí na ikonu domečku (). Domovská stránka se nám také otevře jako úvodní při vstupu do aplikace.

Na stránce vidíme menu, notifikace, informace o uživateli, agendy a sekce. Níže se nachází jednoduchý popis prvků na domovské stránce s odkazy na podrobnější dokumentaci.

1. Vlevo nahoře se nachází menu. To nás bude přenášet mezi jednotlivými částmi databáze.

2. Vpravo nahoře vidíme informace o naší databázi. Vidíme zde její název, naše jméno (jméno uživatele) a vedle zvonečku i počet nepřečtených upozornění.

3. Sekce nám rozdělují obsah na stránce. Díky nim se nám nemíchají různé druhy dokladů dohromady a nechodí nám všechny zprávy na jedno místo. Se zprávami souvisí upozornění. Ta se zobrazují u sekcí jako čísla. Upozornění je nutné si zapnout. Sekce a upozornění jsou popsány zde.

4. Domovskou stránku si můžeme přizpůsobit. Automaticky se nám budou zobrazovat zprávy v zobrazení Přehled, kliknutím budeme přepínat také například mezi Koš, Archív, Hotovo (nahoře uprostřed). Vpravo můžeme přepínat rozložení přehledu zpráv a pod ním je možné filtrovat.

5. V pravém sloupci se nacházejí Agendy. Ty stránku rozdělují podle obsahu. Například v Agendě Dokumenty si můžeme uchovávat všechny potřebné dokumenty (smlouvy, grafiku,…). Také zde může být agenda pro Wiki, Rezervace či Jídelnu.

Jako další budeme moci označovat zprávy, které jsou důležitější než ostatní, nebo mají jiný význam.

Vpravo nahoře se nachází zelená tlačítka pro přidávání zpráv. Tlačítka mohou být v sekcích odlišné a také mohou vytvářet různé editační formuláře. Více ke zprávám zde.