Úvodní obrazovka - přehled databází

#3

Po přihlášení se nám objeví úvodní obrazovka, na které máme zobrazené všechny naše databáze. Pokud máme jen jednu, dvě databáze, není důvod si ji nijak přizpůsobovat. Pokud však databází máme víc, je možné si úvodní obrazovku nastavit podle potřeby.

Vlevo se nachází sloupec, do kterého si můžeme zařadit nejpoužívanější databáze. Díky sloupci se klikáním můžeme přesouvat mezi databázemi bez toho, aniž by se nám databáze otevírali v novém okně.

Vpravo už vidíme přehledy databází. Přehled si můžeme upravit. Je možné nastavit, jakou prioritu má jaká databáze, nebo které v přehledu vůbec nechceme.

Nastavovat přehled budeme v Databáze.

Tady se nám po překliknutí zobrazí seznam databází. U každé databáze je tlačítko Nastavení, které použijeme pro přizpůsobení přehledu databází. Po kliknutí na něj je možné nastavit, jak a kde se bude databáze zobrazovat.

V části Databáze můžeme také vytvořit novou databázi.