Jak používat aplikaci Shipard? Ukážeme si, jak efektivně vyplňovat formuláře a jak se orientovat v prohlížečích.

Časové úseky:

  • 0:00 Úvod
  • 0:08 Menu a podmenu
  • 1:34 Editační formulář a prohlížeč
  • 9:49 Přehledy
  • 10:26 Závěr