Zprávy, které chodí do sekcí aplikace si můžeme nastavovat. Také si ukážeme, jak přizpůsobit sekce na domovské stránce aplikace, aby nám vyhovovali.

Ukážeme si:

  • sekce zpráv
  • druhy zpráv
  • filtry zpráv

Video je rozděleno do kapitol, podle kterých je možné se orientovat. Každá kapitola se zabývá jedním nastavením.

Související videa:

Návody v dokumentaci:

Časové úseky:

  • 0:00 Úvod
  • 1:34 Sekce zpráv
  • 6:57 Druhy zpráv
  • 12:42 Filtry zpráv
  • 14:17 Změna domény e-mailu
  • 16:12 Detailní popis Filtrů
  • 21:20 Závěr