V evidenci položek budeme uchovávat, co se nakupuje a prodává.

Vysvětlíme si:

  • prohlížeč položek
  • jak položky přidat

Související videa:

Návody v dokumentaci:

Časové úseky:

  • 0:00 Úvod
  • 0:30 Prohlížeč
  • 0:50 Přidání položky
  • 3:22 Prohlížeč položky
  • 3:58 Závěr