Položky

#179

V Položkách jsou evidovány všechny položky. Ať už účetní položky, zásoby, služby nebo ostatní. Jednoduše vše, co se nakupuje nebo prodává.

Evidence položek umožňuje:

  • zařazení do kategorie, přiřazení značky
  • možnost přidat vlastní kolonky pro informace
  • údaje o dodavateli
  • přílohy
  • štítky
  • přehled Zásob a Pohybů přímo na položce
  • zápisník
  • jednoduchá kasa s napojením na aplikaci a následné uchovávání dokladů