Faktury přijaté

#207

Při přidávání faktur se musíme nacházet ve správné agendě. Do té se dostaneme z menu po kliknutí na Nákup a na levou agendu Faktury přijaté.

Do formuláře dokladu přidáme všechny informace, které máme na faktuře přijaté od dodavatele.

Přijaté faktury můžeme přidávat i skrz Poštu. Vpravo klikneme na kartu Pošta. Poté si v seznamu najdeme doklad, pro který chceme pořídit doklad a klikneme na Pořídit doklad.

Záhlaví

 • Do Dodavatel si vyplníme osobu, která nám fakturu vydala. Osobu vybíráme z pravého sloupce.
 • Ve Způsob úhrady si z roletky vybereme způsob, kterým byla faktura uhrazena. Po zvolení některých možností se nám pod roletkou může objevit nová kolonka, kterou vyplníme také.
 • Do Variabilní symbol opíšeme variabilní symbol z faktury.
 • To samé provedeme ve Spec. symbol (specifický symbol).
 • Datum vystavení vyplníme datum, kdy byla faktura vystavena.
 • Datum splatnosti se nachází datum splatnosti.
 • Do Účetní datum vepíšeme účetní datum.
 • Do DUZP vepíšeme DUZP. Toto datum může být datum, kdy jsme fakturu přijali (fyzicky, elektronicky).
 • Do DPPD vepíšeme DPPD.
 • Do Ev. číslo dokladu (evidenční číslo dokladu) vepíšeme číslo faktury.
 • Ve Výpočtu z daně si vybereme, jak chceme daň u naší faktury vypočítat.
 • Daň počítat vybereme opět způsob, kterým chceme daň počítat (týká see řádků).
 • Z roletky Typ daně si zvolíme.
 • Měna si vybereme měnu, ve které je faktura vystavena. Pokud zvolíme jinou než “CZK”, objeví se nám další kolonka s kurzem. Kurz bude odpovídat účetnímu datu. Pokud tedy změníme účetní datum, měli bychom obnovit i kurz v této kolonce (například zvolením jiné měny a poté opět té, kterou si přejeme).
 • Z roletky Zaokrouhlení si vybereme, jak chceme celkovou částku zaokrouhlit.
 • Do Text dokladu si můžeme napsat jakousi “poznámku”, čeho se faktura týká. Text se na faktuře nezobrazuje.
 • Pokud chceme fakturu provázat se zprávou, kterou máme v Došlé poště na Domovské stránce (), vybereme ji v pravém sloupci do kliknutí do kolonky. U faktury se poté budou zobrazovat přílohy, které se nacházejí ve zprávě. Pozor, sloupec je rozdělen do více kategorií, ty přepnete v šedém pruhu v horní části seznamu. Pokud přiřadíme zprávu z K řešení a fakturu potvrdíme, vyřeší se nám i zpráva z Došlé pošty i na domovské stránce.
 • Pod nadpisem Rekapitulace se nachází shrnutí naší faktury.

Řádky

Každý řádek nám slouží k definici toho, co se fakturuje. Do řádků zde si přidáme všechny řádky, které máme na faktuře přijaté.

Pokud chceme přidat řádek, klikneme na Přidat další řádek. Poté se nám objeví modrý obdélník, ve kterém budeme vepisovat informace.

 • V první roletce vidíme Pohyb. Zde zvolíme obsah řádku.
 • V kolonce vedle ní vybereme z pravého sloupce Položku, které se bude řádek týkat.
 • Kolonka Text se nám vyplní podle Položky, kterou jsme vyplnili výše. Řádek je však možné přepsat, nebo více definovat podle potřeby.
 • Množství vyplníme množství.
 • V další kolonce vidíme Jednotku. Ta může být přednastavená v položce.
 • V další kolonce je vypsaná Cena za jednotku. I ta může být přednastavená v položce.
 • V následující kolonce volíme Sazbu daně.
 • V další roletce si můžeme opět vybrat Středisko. Pokud budeme přidávat řádků více, nemusí být ve všech středisko stejné.
 • Projekt si můžeme zvolit Projekt, do kterého budeme chtít řádek zařadit.
 • Majetek můžeme přiřadit položku Majetku, které se řádek týká. Pokud jsme Majetek vyplnili již v Záhlaví, zde se nám automaticky předvyplní.

Pokud chceme přidat další řádek, jednoduše opět klikneme na Přidat další řádek a postup opakujeme.

Účtování

Účtování se nám zobrazí až po uzavření dokladu. Účtování se nám bude také po uzavření dokladu objevovat v jednom z detailů.

Přílohy

Zde můžeme přidávat přílohy. Návod pro přidávání příloh se nachází zde.

Nastavení

V části Nastavení běžně nic neupravujeme, jen ponecháváme předvyplněné věci. Pokud ale náhodou potřebujeme něco upravit, děláme to následovně:

 • Ve Vystavil se zobrazuje jméno osoby, která doklad vystavuje. Pokud doklad vystavujeme my, bude se zde nacházet naše jméno.
 • Zaokrouhlení DPH vybereme, jakým způsobem si přejeme zaokrouhlit DPH.
 • V další roletce si vybereme Který datum určuje procenta DPH.
 • Z roletky Do kontrolního hlášení si vybereme možnost, kterou potřebujeme.
 • Vyplnit si můžeme také DIČ dodavatele.
 • Pokud máme nastavené další Druhy dokladů, druh vybíráme zde.

Po dokončení fakturu potvrdíme a uzavřeme.