Faktury přijaté

#207

Při vystavování přijatých faktur se musíme nacházet ve správné záložce menu. Do té se dostaneme z menu po kliknutí na Nákup a na levou agendu Faktury přijaté.

K vystavování faktur použijete doklady, které jsou nachystané v domečku ve zprávách. Doklady se takto provážou a vyplní se vám automaticky informace, které byly ve zprávě přichystané (dodavatel + příloha).

Fakturu přijatou vystavíte podle PDF, které vám přišlo od dodavatele. Ze souboru budete kopírovat (opisovat) informace jako datumy a řádky faktury. Originální PDF si tedy taky otevřte.

Pro vystavení faktury klikneme vpravo na kartu Pošta, v seznamu najdeme doklad, pro který chceme pořídit doklad a klikneme na Pořídit doklad. Po vystavení faktury z tohoto prohlížeče doklad zmizí a v domečku také zmizí příslušná zpráva (automaticky se vyřeší).

Záhlaví

Editační formulář se bude lišit podle toho, zda jste, nebo nejste plátce DPH.
 • Do Dodavatel si vyplníme osobu, která nám fakturu vydala. Osobu vybíráme z pravého sloupce.
 • Ve Způsob úhrady si z roletky vybereme způsob, kterým byla faktura uhrazena. Po zvolení způsobu úhrady se nám může změnit následující kolonka, objeví se například Bankovní účet, do které napíšeme účet dodavatele.
 • Do Variabilní symbol opíšeme variabilní symbol z faktury. Pokud na faktuře symbol nenajdete, můžete použít číslo faktury, popřípadě nechat kolonku prázdnou.
 • Pokud je na faktuře Specifický symbol, opíšete ho. Jinak zůstane kolonka prázdná.
 • Datum vystavení vyplníme datum, kdy byla faktura vystavena.
 • Datum splatnosti se nachází datum splatnosti.
 • Do Účetní datum vepíšeme účetní datum. Na faktuře může být uvedeno jako DUZP, pokud není, použijete datum vystavení.
 • Do DUZP vepíšeme DUZP. Toto datum může být datum, kdy jsme fakturu přijali (fyzicky, elektronicky).
 • Do DPPD vepíšeme DPPD.
 • Do Ev. číslo dokladu (evidenční číslo dokladu) vepíšeme číslo faktury.
 • Ve Výpočtu z daně si vybereme, jak chceme daň u naší faktury vypočítat.
 • Daň počítat vybereme opět způsob, kterým chceme daň počítat (týká see řádků).
 • Z roletky Typ daně si zvolíme.
 • Měna si vybereme měnu, ve které je faktura vystavena. Pokud zvolíme jinou než “CZK”, objeví se nám další kolonka s kurzem. Kurz bude odpovídat účetnímu datu. Pokud tedy změníme účetní datum, měli bychom obnovit i kurz v této kolonce (například zvolením jiné měny a poté opět té, kterou si přejeme).
 • Z roletky Zaokrouhlení si vybereme, jak chceme celkovou částku zaokrouhlit.
 • Do Text dokladu si můžeme napsat jakousi “poznámku”, čeho se faktura týká. Text se na faktuře nezobrazuje.
 • Pokud chceme fakturu provázat se zprávou, kterou máme v Došlé poště na Domovské stránce (), vybereme ji v pravém sloupci do kliknutí do kolonky. U faktury se poté budou zobrazovat přílohy, které se nacházejí ve zprávě. Pozor, sloupec je rozdělen do více kategorií, ty přepnete v šedém pruhu v horní části seznamu. Pokud přiřadíme zprávu z K řešení a fakturu potvrdíme, vyřeší se nám i zpráva z Došlé pošty i na domovské stránce.
 • Pod nadpisem Rekapitulace se nachází shrnutí faktury.

Řádky

Každý řádek slouží k definici toho, co se fakturuje. Do řádků zde si přidáme všechny řádky, které máme na faktuře přijaté. V řádcích se používají položky.

Pokud chceme přidat řádek, klikneme na Přidat další řádek. Poté se nám objeví modrý obdélník, ve kterém budeme vepisovat informace.

 • V první roletce vidíme Pohyb. Zde zvolíme obsah řádku.
 • V kolonce vedle ní vybereme z pravého sloupce Položku, které se bude řádek týkat.
 • Kolonka Text se nám vyplní podle Položky, kterou jsme vyplnili výše. Řádek je však možné přepsat, nebo více definovat podle potřeby.
 • Množství vyplníme množství.
 • V další kolonce vidíme Jednotku. Ta může být přednastavená v položce.
 • V další kolonce je vypsaná Cena za jednotku. I ta může být přednastavená v položce.
 • V následující kolonce volíme Sazbu daně.
 • V další roletce si můžeme opět vybrat Středisko. Pokud budeme přidávat řádků více, nemusí být ve všech středisko stejné.
 • Projekt si můžeme zvolit Projekt, do kterého budeme chtít řádek zařadit.
 • Majetek můžeme přiřadit položku Majetku, které se řádek týká. Pokud jsme Majetek vyplnili již v Záhlaví, zde se nám automaticky předvyplní.

Pokud chceme přidat další řádek, jednoduše opět klikneme na Přidat další řádek a postup opakujeme.

Účtování

Účtování se nám zobrazí až po uzavření dokladu. Účtování se nám bude také po uzavření dokladu objevovat v jednom z detailů.

Přílohy

Zde můžeme přidávat přílohy. Pokud jste fakturu přidali skrze poštu, měla by zde být. Není tedy nutné žádné přílohy přidávat.

Nastavení

V části Nastavení běžně nic neupravujeme, jen ponecháváme předvyplněné věci. Pokud ale náhodou potřebujeme něco upravit, děláme to následovně:

 • Ve Vystavil se zobrazuje jméno osoby, která doklad vystavuje. Pokud doklad vystavujeme my, bude se zde nacházet naše jméno.
 • Zaokrouhlení DPH vybereme, jakým způsobem si přejeme zaokrouhlit DPH.
 • V další roletce si vybereme Který datum určuje procenta DPH.
 • Z roletky Do kontrolního hlášení si vybereme možnost, kterou potřebujeme.
 • Vyplnit si můžeme také DIČ dodavatele.
 • Pokud máme nastavené další Druhy dokladů, druh vybíráme zde.

Po dokončení fakturu potvrdíme a uzavřeme. Pokud si fakturu zatím jen chystáte, stačí použít tlačítko Uložit. Po potvrzení doklad získá své číslo, ale pořád ho ještě můžete upravovat. Až budete s fakturou hotovi, použijete tlačítko Uzavřít.