Prohlížeč a detaily

#203

Zde si ukážeme, jak v prohlížeči Osob vyhledávat a jak se orientovat v detailech Osob.

Hledání

V prohlížeči osob se dá hledat. To děláme pomocí kolonky, která se nachází nad přehledem osob.

Hledání funguje například na jméno osoby/název společnosti. Není nutné zadat celé jméno/název, stačí jeho část.

U hledání podle jména a příjmení je jedno, v jakém pořadí je zadáte (tj. hledání “Eliška Nováková” a “Nováková Eliška” dá stejný výsledek).

V Osobách můžeme hledat podle těchto parametrů: jméno, IČ, rodné číslo, číslo OP, telefonní číslo, e-mail, kód osoby.

V pravém šedém sloupci můžeme dále filtrovat. Filtrovat můžeme podle druhu osoby, jejího zařazení do skupiny, země a ostatních parametrů. Filtr vybereme zakliknutím boxíku vedle možnosti. Pokud možností vybereme více, zobrazí se nám ty, které splňují alespoň jednu z nich.

Detaily

Osoby je dále možné si v prohlížeči prohlížet. Osobu si ze seznamu vybereme kliknutím. Poté se nám na pravé straně objeví místo filtrování detail osoby.

Úplně vpravo si ve sloupci můžeme ještě dále přepínat různé detaily, které nám zobrazují různé informace.

Detail

Zde vidíme přehled některých informací, které máme u osoby vyplněné.

Tady vidíme, jaké vztahy byly s osobou a v jakém období:

V další kolonce vidíme, zda osoba prošla kontrolou a je bez chyby. Pokud ano, je řádek zelený, pokud ne, je chyba vypsána v červené kolonce:

Poté v detailu můžeme vidět ještě rychlý přehled dokladů. Na ty je možné kliknout a zobrazit si je:

Rozbor

V Rozboru vidíme Ekonomické vyhodnocení.

Saldo

Zde si můžeme zobrazit Saldokonto.

Historie

Zde vidíme, jaké změny byly s osobou prováděné a kdo přesně je prováděl.