Prohlížeč a detaily

#212

Zde si ukážeme, jak v prohlížeči hledat a jak využívat detaily Položek.

Hledání

V prohlížeči se v položkách se dá hledat. To děláme pomocí kolonky, která se nachází nad seznamem položek.

Vyhledáváme podle jména položky, nebo podle jejich vlastností. Jméno nemusíme zadávat celé a nemusíme ho zadávat ani od začátku (v případě víceslovného názvu zadáme například druhé slovo).

V pravém šedém sloupci můžeme položky filtrovat. Filtrovat můžeme podle typu položky a podle její značky. Filtrování volíme kliknutím na možnost. Je možné zakliknout více možností. Poté se nám budou zobrazovat položky, které splňují alespoň jednu z nich.

Detaily

Položky je dále možné si v prohlížeči prohlížet. Položku si ze seznamu vybereme kliknutím. Poté se nám na pravé straně objeví místo filtrování detail položky.

Úplně vpravo si ve sloupci můžeme ještě dále přepínat různé detaily, které nám zobrazují různé informace.

Přehled

V Přehledu může vidět základní informace o položce. Zobrazují se zde například její vlastnosti a přílohy.

Zásoby

Zde si můžeme prohlédnout změny s položkou v Zásobách.

Pohyby

V Pohybech se zobrazují pohyby položky.

Zápisník

Do Zápisníku si pomocí zeleného tlačítka můžeme k položce psát poznámky.

Historie

V Historie si můžeme zobrazit změny, které byly s položkou prováděny.