Nastavení a přizpůsobení

#75

Při přidávání osoby je možné si všimnout, že se osoby zařazují do skupin. V prohlížeči osob si v přehledu u osoby zase můžeme všimnout vztahů.

Tady si jako první vysvětlíme, jak vytvářet skupiny osob, které slouží pro rozřazování, filtrování, přiřazování přístupových práv a pro nastavení dalších oborových řešení.

Kategorie osob slouží pro vztahy. Vztahy se poté vytváří automaticky například na dokladech. Pokud vybereme osobu jako odběratele na vydané faktuře, vytvoří se nám u ní vztah Odběratel. Tyto vztahy můžeme použít například při nastavení Jídelny u rozesílání menu.

Návod je dostupný také ve video podobě.