Evidence osob

#177

Agenda Osoby umožňuje evidovat všechny osoby (fyzické i právnické), se kterými spolupracujete. Mohou to být odběratelé, dodavatelé, zaměstnanci, zákazníci e-shopu, uživatelé aplikace apod. Agenda umožňuje také evidovat společnosti.

Do evidence je možné přidávat fotky, štítkovat a zařazovat do skupin. Díky tomu vzniká spoustu způsobů, jak si uživatel může evidenci přizpůsobit a uspořádat. Také je k dispozici zápisník, do kterého je možné vepisovat poznámky.

Evidence Osob umožňuje:

  • evidenci fyzických osob, firem a zaměstnanců
  • jednoduché přidávání pomocí IČ ze systému Ares
  • automatické i ruční rozřazování osob do skupin pro další použití
  • přidat více adres i kontaktů na jedné osobě