Nové prohlížeče a detaily

#550
Nové osoby nejsou automaticky používané, o jejich zapnutí je nutné požádat.

Zde si ukážeme, jak v prohlížeči Osob vyhledávat a jak se orientovat v detailech Osob. Prohlížeč se nachází vlevo a je jím myšlen seznam osob. Prohlížeč je rozdělený na Aktivní, Archív a Koš. Detaily se zobrazí vpravo po kliknutí na osobu.

Prohlížeč

Hledání

V prohlížeči osob se dá hledat. To děláme pomocí kolonky, která se nachází nad přehledem osob.

Hledání funguje například na jméno osoby/název společnosti. Není nutné zadat celé jméno/název, stačí jeho část.

U hledání podle jména a příjmení je jedno, v jakém pořadí je zadáte (tj. hledání “Eliška Nováková” a “Nováková Eliška” dá stejný výsledek).

V Osobách můžeme hledat podle těchto parametrů: jméno, IČ, rodné číslo, číslo OP, telefonní číslo, e-mail, kód osoby.

V pravém šedém sloupci můžeme dále filtrovat. Filtrovat můžeme podle druhu osoby, jejího zařazení do skupiny, země a ostatních parametrů. Filtr vybereme zakliknutím boxíku vedle možnosti. Pokud možností vybereme více, zobrazí se nám ty, které splňují alespoň jednu z nich.

Filtrování

Pokud není otevřená osoba, zobrazují se v prohlížeči vpravo filtry. Ve filtrech se nachází různé parametry jako typ osoby, skupiny, země, štítky,… Na posledním místě jsou filtry, které můžete použít pro kontrolu osob (s chybou, nepoužité, bez sídla, s více sídly) – díky nim se zobrazí osoby, ve kterých je něco v nepořádku.

Detaily

Detail se objeví vpravo jakmile na osobu klikneme. Detail se úplně vpravo ještě dělí na další části. Každá část nám zobrazí jiné informace.

Detail

Zde vidíme přehled informací, které máme u osoby vyplněné. Nachází se zde všechny adresy, kontakty, vztahy s osobou a zda prošla kontrolou. Jako poslední jsou vidět období, ve kterých je na dokladech osoba použita. Období se rozbalují tlačítkem Plus a je možné doklad otevřít po kliknutí na jeho číslo.

Rozbor

V Rozboru vidíme Ekonomické vyhodnocení.

Saldo

Zde si můžeme zobrazit Saldokonto, kde jsou záznamy Pohledávek a Závazků.

Historie

Zde vidíme, jaké změny byly s osobou prováděné a kdo přesně je prováděl.