Prodejní smlouvy

#210

Smlouvy používáme v případě, že chceme fakturovat jednu věc pořád dokola. Příkladem by mohl být pronájem kanceláří, nebo parkovacích míst.

Smlouvy vidíme v Prodeji. Smlouvy je nutné mít zapnuté. Pokud se nám nezobrazují, musíme do Nastavení → Základní nastavení → Prodej a u „Používat Prodejní smlouvy“ zvolit „Ano“.

Editační formulář smlouvy vyplníme takto:

Doklad

 • Do Odběratel si zvolíme, s kým Smlouvu uzavíráme.
 • Do Číslo smlouvy si vepíšeme číslo Smlouvy.
 • Platnost od si můžeme vepsat datum, od kterého Smlouva platí.
 • Platnost do si můžeme vepsat datum, do kterého Smlouva platí. Pokud zde nebude, Smlouva nemá ukončující datum a platí dál.
 • Měna si vybereme, ve které měně budeme faktury vystavovat.
 • Z roletky Periodicita vybereme, jak často se bude fakturovat.
 • Ve Fakturace vybereme, kdy se bude fakturovat.
 • Ve Výpočtu z daně si vybereme, jak chceme daň u naší faktury vypočítat.
 • Ve Způsob úhrady si z roletky vybereme způsob, kterým byla faktura uhrazena.
 • Do Dny splatnosti si vepíšeme, do kolika dnů chceme mít fakturu po vydání splacenou.
 • Pokud chceme přiřadit Smlouvě Středisko, vybereme ho z roletky po kliknutí na ni.
 • Projekt si můžeme Smlouvu zařadit do Projektu.
 • Pokud chceme Rezervovat místa, zaklikneme box. Tato možnost nám zajistí, že pro smlouvu bude zarezervované místo, které se poté nebude nabízet jinde. V Řádcích si poté vybereme přesně, jaké místo rezervujeme.
 • Do Text dokladu si můžeme napsat jakousi “poznámku”, čeho se faktura týká. Text se na faktuře nezobrazuje.

Napravo se nacházejí Řádky. Ty nám definují, co se fakturuje. Pokud chceme přidat řádek, klikneme na Přidat další řádek. Poté se nám objeví modrý obdélník, ve kterém budeme vepisovat informace.

 • V první kolonce vybereme Položku, které se řádek týká.
 • Kolonka Text se nám vyplní podle Položky, kterou jsme vyplnili výše. Řádek je však možné přepsat, nebo více definovat podle potřeby.
 • Množství vyplníme množství.
 • V další kolonce vidíme Jednotku. Ta může být přednastavená v položce.
 • V další kolonce je vypsaná Cena za jednotku. I ta může být přednastavená v položce.
 • Platnost od a Platnost do může definovat platnost samostatného řádku. Příkladem pro toto využití je parkovací místo, kdy si Odběratel přeje jiné, než do této doby měl. U jednoho řádku, který bude symbolizovat první místo, uvedeme platnost do a v druhém, který symbolizuje druhé místo, uvedeme platnost do. Díky tomu nemusíme vytvářet úplně novou smlouvu.

Pokud chceme přidat další řádek, jednoduše opět klikneme na Přidat další řádek a postup opakujeme.

Poznámka

Zde si můžeme vepsat Poznámku. Ta se poté bude zobrazovat na faktuře.

Přílohy

Zde si můžeme vložit přílohy.

Tlačítkem Zahájit platnost zahájíme platnost Smlouvy.

Přizpůsobení smluv:

 • druhy smluv – pro automatické vyplnění některých údajů a pro hromadnou opravu údajů u již vytvořených smluv
 • číselné řady smluv – rozřazení smluv (např. pro pobočky, jiný typ smluv)