Číselné řady smluv

#136

Číselné řady použijeme, pokud si chceme smlouvy rozřadit do více skupin. To můžeme využít například pokud máme více poboček, nebo si chceme jen oddělit smlouvy od sebe.

Pokud chceme kontrolovat obsah smluv, použijeme Druhy smluv.

Číselné řady nám po vytvoření budou v prohlížeči smluv vytvářet dolní karty, které budou smlouvy oddělovat.

Řadu přidáme podle tohoto příkladu:

  • Vyplníme Název a Zkrácený název.
  • Zvolíme si Kód pro číslo smlouvy.
  • Titulek záložky prohlížeče se bude zobrazovat v prohlížeči. Pokud budeme mít více řad, volíme titulek kratší.
  • Pořadí bude ovlivňovat pořadí záložek v prohlížeči.
  • Používat druhy smluv vybereme, jestli v dané číselné řadě chceme smlouvě přiřazovat druhy smluv (kontrolují obsah smluv). Můžeme si vybrat mezi „Ne“, „Nastavit konkrétní druh“, nebo „Nechat uživatele vybrat“. Poslední možnost umožní výběr druhu v editačním formuláři při vytváření smlouvy v dané řadě. Druhy vytváříme zde.

Po vyplnění uložíme a nastavení přegenerujeme.