Logo na dokladech

#171

Pokud chcete, aby se Vám na dokladech (vydaná faktura, zálohová faktura, pokladní doklad a upomínka) zobrazovalo Vaše logo, máte možnost soubor s logem nahrát do aplikace a nastavit jeho používání. Soubor s logem by měl být typu .svg (doporučeno), nebo .png s transparentním pozadím.

Moderní vzhled dokladů

V moderním vzhledu je logo umístěné v hlavičce, buď nalevo, nebo napravo. Pokud nemáte moderní vzhled zapnutý, nastavíte ho v NastaveníVzhled a chování -> Doklady -> Vzhled výstupních sestav dokladů. Moderní vzhled je doporučený.

Logo musí být přidané jako příloha u vlastní osoby v evidenci osob. Název přílohy musí být logo-nadpis.

Výsledek

Umístění loga se ovládá v NastaveníVzhled a chování -> Doklady -> Umístění loga v hlavičce.

Standardní vzhled dokladů

Pokud používáte standardní vzhled, názvy příloh budou buď logo-vlevo, logo-vpravo, nebo logo-nadpis.