Roboti

#164

Zde si popíšeme vytváření robotů. Roboti nám poslouží při práci s API, kdy máme u Robota uvedený klíč. Robotů je možné vytvořit více a každému z nich přiřadit jiná uživatelská práva.

Roboty vytváříme v Nastavení v agendě Uživatelé a v kartě Roboti.

Pokud chceme robota přidat, klikneme na tlačítko Přidat, pokud chceme robota upravit, klikneme na něj v seznamu a použijeme tlačítko Otevřít.

Poté se nám objeví editační formulář.