Uživatelé a přístupová práva

#160

Seznam uživatelů se nachází na kartě Nastavení.

Uživatel musí být v evidenci Osob a musí to být člověk, nikoliv společnost. Každého uživatele lze zařadit do různých rolí; tím se nastaví jeho přístupová práva.

Abyste mohli spravovat uživatele, musíte mít roli Správce.

Přidání uživatele

Pokud ještě budoucí uživatel není v evidenci osob, přidejte ho. Pokud už v osobách existuje, opravte ho.

Vyplňte alespoň jméno, příjmení a platnou funkční emailovou adresu. Touto adresou se bude uživatel přihlašovat do systému.

Přejděte na kartu Nastavení a vyberte, v jakých rolích bude uživatel zařazen. Údaje „Přihlašovací email“ a „Typ účtu“ ponechte tak, jak jsou – budou nastaveny automaticky.

Po potvrzení tlačítkem V pořádku bude na přihlašovací adresu odeslán e-mail s odkazem pro první přihlášení do systému. Uživatel si zvolí své heslo a může začít pracovat.

Smazání uživatele

Uživatele můžete smazat dvěma způsoby:

  1. Vymažete ho z evidence Osob
  2. V evidenci Osob ho ponecháte, ale odeberete mu všechny jeho role.

Význam jednotlivých rolí uživatelů

Uživatel

Tuto roli byste měli dát každému. Uživatel vidí (ale nemůže přidávat a opravovat) evidenci Osob a Položek, vidí své úkoly a došlou poštu.

Zkušený uživatel

Zkušený uživatel může přidávat a opravovat záznamy v evidencích Osob a Položek.

Sekretariát

Uživatel v této roli:

  1. Může pracovat s veškerou došlou poštou. Obvykle je to člověk, který poštu třídí a rozděluje mezi zodpovědné osoby.
  2. Může pracovat s evidencí Osob a Položek.
  3. Vidí saldokonto.

Nákup

Uživatelé mohou pracovat s přijatými fakturami a pokladními lístky.

Prodej

Práce s vydanými fakturami, vydanými zálohovými fakturami a prodejkami.

 Finance

Uživatelé v této roli pracují s pokladnou a bankovními výpisy.

Účetnictví

Práce s účetními doklady.

 Správce

Správce má přístup ke všem evidencím v systému.

Správce webu

Správce webu může psát obsah na web (stránky a články).

Auditor

Auditor vidí všechny evidence v systému, ale nemůže nic upravovat.

Společník

Uživatel v této roli vidí většinu dokladových evidencí a všechny přehledy, nemůže ale nic upravovat.

Správce majetku

Správce majetku má přístup k evidenci majetku.

Prodavač

Může pracovat s evidencí Osob, Položek a může vystavovat Prodejky.