Štítky

#161

V systému je možné využívat štítků ke značení osob, položek, dokladů a dalších věcí.

Do Štítků se dostaneme z menu. Klikneme na Nastavení a poté ve sloupci vlevo vybereme Štítky.

Objeví se nám seznam, ze kterého si vybereme, kde budeme štítky používat a čeho se budou týkat. Pokud zvolíme například „Doklady“, štítky vytvořené zde budeme moci využívat při vytváření dokladů v příslušných agendách. Pokud zvolíme „Položky“, štítky budeme moci přidávat jen v editačních formulářích při úpravě položek.

Pokud budeme vytvářet štítky do části „Různé“, budeme je moci používat napříč celým systémem bez rozlišení. Budeme je tedy moci použít u dokladů, osob, položek a dalšího, kde se nám pro ně bude zobrazovat kolonka v editačním formuláři. Pokud si toto nepřejeme, zařadíme naše štítky jen do té části, kde si je přejeme využívat.

Ze seznamu vybereme kliknutím. Poté se nám vpravo zobrazí prohlížeč se seznamem štítků. Pokud jsme zde ještě žádný nevytvářeli, bude pravděpodobně prázdný.

Pro přidání štítku využijeme zeleného tlačítka Přidat, které se nachází vpravo. Pokud chceme jen opravit již vytvořený štítek, vybereme ho v seznamu kliknutím a klikneme na tlačítko Otevřít, které se nám objeví vpravo.

Po kliknutí se nám objeví editační formulář, ve kterém si štítek nastavíme.

  • Název si štítek nazveme.
  • Pokud je Název moc dlouhý, do Zkratka si vepíšeme jeho zkrácenou verzi. Pokud není, do kolonky ho jednoduše opíšeme.
  • Barva si po kliknutí do kolonky lze z pravého sloupce vybrat barvu, kterou si přejeme pro štítek použít.
  • Do Pořadí je možné vepsat číslo, které bude určovat pořadí štítku v seznamu.
  • Pokud se ve formuláři objevuje Omezit na sekce, můžeme si omezit používání štítků jen na určité sekce, ve kterých je budeme moci využívat.

Po vyplnění údajů štítek uložíme tlačítkem V pořádku, které se nachází dole. Poté je nutné ještě v prohlížeči kliknout na oranžové tlačítko Přegenerovat nastavení, které se nachází vpravo nahoře. Poté se již můžeme přesunout na místo, kde budeme štítek používat.

Štítky poté využíváme v editačních formulářích. V těch se nám pro vybrání štítku vytvoří kolonka. Štítků je možné vybrat více. Štítky se poté zobrazují v seznamu. Vypadají poté například takto (položky):