Vazby dokladů na sekce workflow

#135

Vazby dokumentů používáme pro provázání sekcí workflow s doklady. Sekce workflow se nachází na domovské stránce a obsahují obsah (různé doklady a ostatní). Vazbou umožníme výběr dokladu z této sekce v různých prohlížečích u dokladů.

Běžné vazby jsou již vytvořené. Ze sekce „Doklady“ můžeme vybírat na více místech v systému. Dále například ze sekce „Pokladna“ můžeme vybírat při vytváření pokladního lístku. Můžeme si však přidávat sekce, které budeme následně vázat na určité doklady.

Zde je příklad, kdy doklad ze sekce „Doklady“ můžeme vybrat při vystavování faktury přijaté.

Vazbu vytvoříme následovně:

  • Název ji nazveme.
  • Typ dokladu zvolíme, jakého typu dokladu se bude vazba týkat. Toto určí, v jakých agendách si budeme moci vybírat jaké doklady.
  • Sekce workflow vybereme sekci, ze které budeme dané doklady vybírat. Sekcí můžeme vybrat více.