Druhy smluv

#137

Druhy smluv umožňují nastavovat obsah smluv. Díky druhům si můžeme nastavit obsah (informace), abychom ve formulářích u stejných typů smluv nemuseli vyplňovat údaje pořád dokola.

Díky druhům taky můžeme hromadně opravit údaje u smluv (např. periodicitu, způsob úhrady, kdy se fakturuje, atd.), abychom údaje nemuseli měnit ručně u každé smlouvy.

Druhy se budou zobrazovat v kartách prohlížeče u smluv. Pokud si chceme prohlížeč jen rozdělit, můžeme využít Číselných řad smluv.

Druh nastavíme následovně:

 • Vyplníme Název, Zkrácený název a Titulek záložky prohlížeče.

V následujících údajích zadáme ty, které se pro smlouvu budou automaticky vyplňovat. U každého údaje je možnost Změna na smlouvě. Díky ní můžeme provádět hromadné změny u všech smluv zařazených do daného druhu. Pro použití změny ji jednoduše zaklikneme a změníme údaj, který se pak na všech smlouvách automaticky změní. Tuto možnost používáme, pokud jsme již druh na nějaké ze smluv použili.

 • Z roletky vybereme Periodicitu.
 • Vybereme také Způsob úhrady smlouvy.
 • Jako další vybereme Vlastní bankovní spojení (vlastní účet, který bude použit). Spojení se vytvářejí zde.
 • Do Dny splatnosti vložíme číslo, které určí, za kolik dní od datumu vystavení se musí doklad uhradit.
 • Ve Fakturace vybereme, zda budeme fakturovat na začátku, nebo na konci období.
 • Zvolíme Vystavený Typ dokladu a Vystavený Druh dokladu.
 • Ve Výpočet daně zvolíme, zda budou částky na dokladu s, nebo bez DPH.
 • Také vybereme Měnu dokladu.
 • Můžeme zde také nastavit Text dokladu.
 • Smlouvám můžeme přiřadit také Středisko a Projekt. Střediska se vytváří zde, Projekty zde.

Řádky

V řádcích si můžeme naplnit řádky smlouvy. Tyto řádky se poté ve smlouvách použijí automaticky, ve formulářích je následně budeme moci upravovat a přidávat podle potřeby.

Pro vytvoření řádku použijeme tlačítko Přidat další řádek.

 • V první kolonce vyplníme Položku, které se řádek týká.
 • Do Text se nám automaticky načte text podle vybrané položky, můžeme ho upravit podle potřeby.
 • Dále vepíšeme Množství, z roletky pro něj vybereme Jednotku a vepíšeme Cenu za jednu jednotku.
 • Opět můžeme ještě vybrat Středisko a Projekt.

Pokud chceme přidat více řádků, mačkáme Přidat další řádek a postup opakujeme.

Nastavení

 • Můžeme si zde nastavit Pořadí. To určí posloupnost karet v prohlížeči.
 • Také můžeme druhu přiřadit Ikonu.

Po dokončení úprav druh uložíme a přegenerujeme nastavení. Druhy můžeme následně použít při vytváření Číselných řad.

Druhy se budou v prohlížeči smluv zobrazovat takto:

Pokud budeme chtít ručně přidat smlouvu, budeme si po vytvoření druhů dávat pozor, kam ji zařazujeme. Druh můžeme změnit i přímo v editačním formuláři na dané smlouvě.

Údaje, které jsem nastavili v nastavení se v editačním formuláři již zobrazovat nebudou. Podívat se na ně můžeme po vytvoření smlouvy v Detailu.