Prodejky

#208

Do Prodejek se dostaneme z příslušné agendy s názvem Prodejky. Na tu se můžeme dostat například z menu po kliknutí na Prodej a poté po kliknutí na agendu vlevo.

Zde už vidíme nalevo seznam všech prodejek. Je to seznam dokladů, které jsme vytvořili v kase. Zde se nachází jakási jejich evidence a můžeme je zde i upravovat, pokud by to bylo nutné. Také je možné vytvořit novou prodejku.

Editační formulář si popíšeme na již vytvořené prodejce. Klikneme proto na tlačítko Otevřít. Pokud chceme v prodejce provádět změny, musíme kliknout ještě na oranžové tlačítko Opravit, které se nachází dole. Pak už můžeme vyplňovat potřebné informace.

Zde se nám na obrazovce nachází více věcí. Nalevo vidíme seznam položek roztříděných do kategorií.

Kategorie v šedém pruhu nahoře přepínáme kliknutím na název. Samotnou položku ze seznamu poté vybereme též kliknutím.

Uprostřed obrazovky vidíme seznam položek, které se v dané Prodejce prodali. Je to vlastně seznam všech položek na účtence.

Pod každým názvem položky se nachází dvě kolonky.

 • V první se nachází Množství. Je zde uvedeno, kolik monžství dané položky jsme prodali. Pokud se jedná o nápoj, bude zde kolik kusů (lahví) jsme prodali.
 • Cena/jed se nachází cena za jednotku. U nápojů je to kolik stojí jedna láhev.

Řádek s položkou lze také úplně smazat. To uděláme ikonou koše (), která se nachází vlevo u čísla řádku.

V pravém sloupci si můžeme přepínat části formuláře. Každá část nám ukáže jiné údaje u Prodejky.

Doklad

Zde si můžeme v kolonkách nastavit k Prodejce další údaje.

 • Do Text dokladu si můžeme napsat jakousi „poznámku“, čeho se Prodejka týká. Text se na faktuře/účtence nezobrazuje.
 • Do Odběratel si ze sloupce, který se nám objeví na obrazovce vlevo, můžeme vybrat, komu byly dané položky prodány.
 • Z roletky Středisko si můžeme vybrat středisko, které chceme Prodejce přiřadit.

Poznámka externí

Zde je možné připsat poznámku. Ta se poté bude zobrazovat na faktuře.

Účtování

Na tomto Detailu se zobrazují údaje týkající se účtování. Účtování se nám zobrazí až po uzavření dokladu.

Přílohy

Zde můžeme přidávat přílohy. Návod k jejich přidávání naleznete zde.

Nastavení

V Nastavení vidíme další údaje, které se týkají naší Prodejky. Nastavení se většinou nemění, je zde jen pro případ potřeby.

 • Datum vystavení vidíme, kdy byla Prodejky vystavená.
 • Datum splatnosti vidíme datum splatnosti.
 • Účetní datum vidíme účetní datum.
 • DUZP vidíme DUZP. Všechny výše uvedené datumy bývají na Prodejkách většinou stejné.
 • Ve Výpočet daně je rozbrazeno, jak se daň počítá.
 • V další kolonce vidíme, jak se Daň počítá.
 • V roletce Typ daně se nachází vybraný typ daně.
 • Pokladna se nachází, v jaké pokladně byla Prodejka vytvořena.
 • Ve Sklad vidíme sklad, do kterého byla Prodejka zařazena. Sklad nám potom může pomoci při sledování zásob.
 • Měna vidíme měnu, ve které byla naše Prodejka vystavená.
 • V následující roletce vidíme, zda bylo zaokrouhlení provedeno automaticky, nebo ne. Pokud je zvoleno automaticky, hotovost se zaokrouhluje na koruny, ostatní na haléře.
 • Pokud jsme v předchozí roletce zvolili „Ne“, v této si zvolíme, jak chceme Zaokrouhlení provést.
 • Ve Vystavil se zobrazuje jméno osoby, která prodejku vystavila. Pokud přidáváme novou, bude se zde nacházet naše jméno.
 • Pro zvolení možnosti Opravný doklad klikneme do boxíku vedle textu.
 • Ve Způsob úhrady vidíme, jak byla prodejka uhrazena.

Po dokončení zmáčkneme příslušné modré tlačítko podle toho, jakým způsobem je prodejka zaplacena. Poté ještě zmáčkneme tlačítko Uzavřít.