Wiki

#146

Wiki slouží k uchovávání informací. Je možné sem psát návody nebo například vést informace v tabulkách. Taky si sem můžeme psát dokumentaci k síti.

Do wiki si můžeme psát jakékoliv informace, které chceme mít někde uchované. V sekcích wiki můžeme nastavovat přístupová práva a tím říkat, kdo uvidí jaký obsah.