Jak psát text

#222

V této kapitole je popsáno, jak psát text – jednoduchý text, obrázky, tabulky, ikony, atd.

Tento popis využijeme při psaní Wiki, při vytváření Webu a dalšího.