Tabulky

#227

Tabulky se tvoří následovně:

<table class="table">
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col">#</th>
   <th scope="col">Jméno</th>
   <th scope="col">Příjmení</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <th scope="row">1</th>
   <td>Eva</td>
   <td>Pohodová</td>
  </tr>
  <tr>
   <th scope="row">2</th>
   <td>Milan</td>
   <td>Rychlý</td>
  </tr>
  <tr>
   <th scope="row">3</th>
   <td>František</td>
   <td>Bohatý</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
# Jméno Příjmení
1 Eva Pohodová
2 Milan Rychlý
3 František Bohatý

Barevná tabulka

Tabulku si dále můžeme upravovat. Například ji celou můžeme obarvit. To uděláme v class=„table“:

<table class="table table-secondary">
# Jméno Příjmení
1 Eva Pohodová
2 Milan Rychlý
3 František Bohatý

Obarvit lze také jen jeden pruh. Najdeme si ho a do class vepíšeme:

<tr class="table-primary">
<tr class="table-secondary">
<tr class="table-success">
<tr class="table-danger">
<tr class="table-warning">
<tr class="table-info">
<tr class="table-light">
<tr class="table-dark">
# Jméno Příjmení
1 Eva Pohodová
2 Milan Rychlý
3 František Bohatý
3 Jan Novák
3 Eliška Smutná
3 Adam Veselý
3 Michal Chytrý

Pruhovaná tabulka

Pokud chceme pruhovanou tabulky použijeme:

<table class="table table-striped">
# Jméno Příjmení
1 Eva Pohodová
2 Milan Rychlý
3 František Bohatý

Ohraničení

Pro ohraničení přidáme:

<table class="table table-bordered">
# Jméno Příjmení
1 Eva Pohodová
2 Milan Rychlý
3 František Bohatý

Pokud chceme naopak neohraničenou tabulku, použijeme:

<table class="table table-borderless">
# Jméno Příjmení
1 Eva Pohodová
2 Milan Rychlý
3 František Bohatý

Spojení polí

V tabulce je možné spojit pole dohromady. V daném poli za td umístíme colspan= a počet polí, které chceme shrnout do jednoho.

<table class="table table-bordered">
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col">#</th>
   <th scope="col">Jméno</th>
   <th scope="col">Příjmení</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <th scope="row">2</th>
   <td>Milan</td>
   <td>Rychlý</td>
  </tr>
  <tr>
   <th scope="row">3</th>
   <td colspan="2">František Bohatý</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
# Jméno Příjmení
1 Milan Rychlý
2 František Bohatý

Označování řádku při přejíždění

<table class="table table-hover">
# Jméno Příjmení
1 Eva Pohodová
2 Milan Rychlý
3 František Bohatý

Malá tabulka

<table class="table table-sm">
# Jméno Příjmení
1 Eva Pohodová
2 Milan Rychlý
3 František Bohatý