Ikony

#226

Vkládání ikon do článků na wiki je jednoduché. Najdeme si ikonu, kterou chceme vložit a pak do článku na místo, kde ikonu chceme, vložíme tento příkaz:

<i class="fa fa-plus-circle"></i>

za druhým fa- je název naší ikony

Příklad a jeho výsledek vypadá následovně:

Pro přidání řádku klikneme na
<i class="fa fa-plus-circle"></i>.

Pro přidání řádku klikneme na .

Ikony pak můžeme kombinovat s dalšími příkazy. Je možné například využít ikonu v tlačítku:

Pro smazání využijeme tlačítka:
<kbd><i class="fa fa-trash-o"></i></kbd>.

Pro smazání využijeme tlačítka: .