Webové stránky

#188

Nejprve si ukážeme přidání nové webové stránky. Díky těmto stránkám se nám automaticky naplní menu webu.

Klikneme na . Poté se nám zobrazí editační formulář.

Zde si přidáváme obsah do naší stránky. Do formuláře budeme psát text, který se na stránce bude zobrazovat. Jak psát text je popsáno zde.

 • Sekci si nazveme v kolonce Název.
 • Do Url napíšeme za znak lomítka (/) slovo/symbol, který se bude zobrazovat v url, když budeme v příslušné sekci. Pokud vytváříme hlavní stránku, stačí vepsat “/”.
 • Do další velké kolonky už vepisujeme text. Ten se poté bude zobrazovat na stránce. Dále text můžeme vepisovat i do Levého a Pravého sloupce, do těch se dostaneme vlevo po překliknutí. Vytváření článku je dále popsáno samostatně.

Do Příloh si můžeme nahrát přílohy. Ty pak můžeme použít při psaní textu. Vkládání obrázků do textu je popsáno zde.

V Nastavení se nacházejí další údaje, které můžeme vyplňovat.

 • Pořadí nám určí pořadí stránky v menu.
 • Pokud je náš název stránky příliš dlouhý, do Titulek menu si můžeme vepsat verzi názvu, která se bude zobrazovat v menu.
 • Nedávat do menu nám stránku z menu odstraní. Stránka se bude pořád nacházet v agendě Stránky.
 • Pokud do Přesměrovat na dáme url, po kliknutí na stránku v menu se nám otevře stránka, jejíž url jsme zde zadali.
 • Server se nachází, do kterého serveru (webu) stránku přidáváme.
 • Pokud zvolíme možnost Editovat text jako kód, stránku uložíme a přesuneme se do Text, budeme zde moci upravovat text jako kód.
 • Ve Funkce stránky vybereme funkci, kterou bude naše stránka mít.
  • Stránka nám přidá normální stránku na web, na kterou budeme moc přidávat text a informace.
  • Pokud zvolíme Články, budeme na stránku moci vkládat články a tím vytvářet na stránce jakési podstránky. Na stránce tedy nebude jen jeden obsah, ale bude jich více a budeme je moci postupně přidávat.
  • Možnost Wiki slouží k přidání wiki na web. Více k přidání wiki na web zde.

Po překliknutí do Levý nebo Pravý sloupec můžeme vepsat text, který se poté bude objevovat v příslušném sloupci. Pokud jsme přidali text v Text, bude se nám zobrazovat ten a také text, který jsme právě přidali do sloupce/ů.

Po uložení stránky se můžeme přesunout do agendy Web, kde uvidíme první stránku webu s jejím obsahem.