Ostatní

#228

HTML

Pokud je to nezbytné, lze v textu používat přímo HTML kód.

Zvýraznit text můžeme pomocí
<b>tučného písma</b>.
Další způsob je použít <i>kurzívu</i>.
<hr/>
Pythagorova věta:
c<sup>2</sup> = a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup>
Zvýraznit text můžeme pomocí tučného písma. Další způsob je použít kurzívu.
Pythagorova věta: c2 = a2 + b2

Někdy je to vhodný způsob pro vložení složitějších konstrukcí jako komplexní tabulky, slideshow apod.

HTML kód je kontrolován. Značky mohou obsahovat pouze povolené parametry. Je také odfiltrován veškerý javascript.