Skladovací místa

#53

V Agendě „Nákup“ v sekci „Nastavení“ si můžeme přidávat Skladovací místa.

Skladovací místa můžeme využívat pro určení lokace položky. To děláme přímo na samotné položce. Také můžeme pomocí míst tisknout nálepky, kterými si místa označíme (název, specifikace).

Skladovací místa je nutné zapnout v Nastavení, pokud již není provedeno. V Nastavení si v Základní nastavení → Zásoby změníme možnost u „Používat Skladovací místa“ na „ano“.

Skladovací místa zařazujeme do Skladů. Pokud tedy nemáme pro skladovací místo vytvořený sklad, přesuneme se nejdříve do Nastavení a Číselníků. Popis přidání skladů se nachází zde.

Ve Skladovacích místech je nutné vytvořit si vlastní systém. Je jen na uživateli, zda potřebuje jednotlivá místa zařazovat pod další. Můžeme například definovat šuplíky, police a regály. Toto ale nemusí být vždy nutné a proto postupujeme podle situace a naší preference.

Pro přidávání míst využíváme tlačítka Přidat, které se nachází vlevo nahoře. Po jeho zmáčknutí se nám objeví formulář.

  • Název si místo nazveme. Pokud budeme tisknout nálepky, název se nám na nálepce objeví.
  • Doplňkový název je možné si místo upřesnit. I tento název se objeví na nálepce.
  • Do ID je možné vepsat ID. Pokud ho nevyplníme, vygeneruje se samo.
  • Pokud chceme změnit pořadí místa v seznamu, vyplníme Pořadí.
  • Ve Sklad vybereme z pravého sloupce sklad, do kterého místo patří.
  • Pokud má místo Nadřazené místo, vybereme ho z pravého sloupce. Například poličce můžeme zde přiřadit jako nadřazené místo regál. Nadřazená místa vybíráme z ostatních skladovacích míst, které vytvoříme. Pokud tedy vytváříme police a regály, vytvoříme nejdřív regál, abychom ho mohli polici přiřadit.

Pokud jsme s úpravami hotovi, zmáčkneme tlačítko V pořádku a vrátíme se tím do prohlížeče. Zde se nám v levém sloupci objeví nově vytvořené místo.

Pokud následně potřebujeme místo upravit, vybereme ho ze seznamu v bílém poli a nahoře klikneme na Otevřít.

Vedle tlačítka Otevřít se také nachází tlačítko Nálepka, které nám z připojené tiskárny vytiskne nálepku.