Uložení nastavení skenování

#9

Na tiskárně je možné si uložit nastavení skenování, abychom nemuseli údaje volit vždy znova. Toto je nutné nejdříve na tiskárně povolit.

Přejdeme do Nastavení.

Jako další zvolíme Správce a zadáme heslo.

V levém seznamu dojedeme na konec a vybereme Změna oprávnění pro nastavení výchozí hodnoty. Vpravo povolíme možnost Změna oprávnění pro výchozí hodnotu a stiskneme OK.

Následně se již můžeme přesunout na skenování dokladu. Skenování si nastavíme podle potřeby a vlevo nahoře zmáčkneme více (). Poté klikneme na Registrovat aktuální nastavení jako výchozí hodnotu..