Kalendář

#556

V aplikaci je možnost využívat kalendář. Kalendář má roční, měsíční a týdenní přehled a lze ho rozdělit do více kalendářů, kterým můžete nastavit uživatelská práva.

Přidání a nastavení kalendáře

Nastavení kalendáře se nachází ve Workflow -> Kalendáře.

Tam je nutné přidat alespoň jeden kalendář. Po vytvoření prvního kalendáře a přegenerování nastavení se na domovské stránce vpravo objeví sekce Kalendář.

Kalendáři nastavíte název. Jako další jsou přístupová práva. Do Správců kalendáře přidáte uživatele, kteří budou moci do kalendáře přidávat a upravovat události. Členové jsou všichni, kteří mají ke kalendáři přístup – události vidí, ale nemůžou je přidávat ani upravovat. Pokud do členů nikoho nepřidáte, ke kalendáři budou mít automaticky přístup všichni uživatelé v databázi.

V části Nastavení si ke kalendáři vyberte barvu. Pořadí určí jak se budou řadit kalendáře ve filtrování.

Po vytvoření nebo upravení kalendáře je nutné nastavení vždy přegenerovat. Kalendářů je možné vytvořit libovolné množství.

Používání kalendáře

Kalendář je rozdělen do tří pohledů: ročního, měsíčního a týdenního. Ty se přepínají vpravo. Vlevo je možné přepínat aktuální rok/měsíc/týden. Úplně vpravo se nachází filtrování kalendářů. Automaticky se zobrazují všechny kalendáře, zaklikáváním je zapínáte/vypínáte.

Přidání události

Událost přidáte pomocí tlačítka Přidat, které je vlevo. K události se přidá název a v roletce se vybere kalendář, do kterého událost přidáváte. Zobrazují se zde jen kalendáře, ve kterých máte povolené jejich upravování.

Jako další řeknete datum a čas. Pod těmito údaji je velká kolonka, do které je možné napsat poznámku.

Roční přehled

Události jsou v ročním přehledu označené číslem v barevném ohraničení. Číslo reprezentuje, kolik je v daném dni událostí. Událost se zobrazí po kliknutí na datum.

Měsíční přehled

V měsíčním přehledu se zobrazují jednotlivé události. Upravit/zobrazit je jde opět kliknutím.

Týdenní přehled