Články

#189

Zde si ukážeme, jak zapnout a nastavit používání článků a jak vytvořit samotný článek.

Nastavení článků

Ještě než se pustíme do nastavení sekce, musíme jít do Nastavení -> Web -> Web a komunikaci a zapnout možnost „Používat Články“.Poté nastavení přegenerujeme.

Teď už můžeme vytvořit sekci pro články. To uděláme v nastavení podle tohoto návodu.

Po vytvoření sekce se přesuneme do stránky, kde vytvoříme webovou stránku pro články. Ve formuláři sekce v části Nastavení zvolíme možnost Funkce stránky jako „Články“ a vybereme Sekci s články, kterou jsme vytvořili v nastavení v předchozím kroku.

Takto určíme, kde na webu se budou články objevovat. Samotné články už budeme přidávat v Články, kde dole vidíme karty, které mám články rozdělují do sekcí.

Přidávání článků

Ve Web se přesuneme do agendy Články. Zde si již můžeme vytvářet články.

V dolní části pod seznamem článků se nacházejí karty, které články rozdělují podle sekcí. Mezi kartami přepínáme klikáním.

Po otevření editačního formuláře začneme přidávat článek.

  • Název si náš článek nazveme.
  • Do Datum publikace vepíšeme datum publikace článku.
  • Do velké kolonky píšeme text článku. Jak psát text je popsáno zde.

Do Perex si můžeme vepsat perex článku.

V Zatřídění přidáme další informace a článek zde zařadíme do sekce článků. Díky tomu se poté článek bude na stránce objevovat.

  • Titulní obrázek můžeme vybrat titulní obrázek.
  • Článek lze Přišpendlit nahoru. Bude se tedy na stránce objevovat nad všemi ostatními články jako první.
  • Autor vybereme z pravého sloupce autora článku.
  • Pokud nechceme článek na stránce zobrazovat trvale, můžeme vyplnit Datum ukončení platnosti.
  • Sekce vybereme sekci článků, do které bude náš článek patřit. Díky tomuto kroku se bude článek na stránce zobrazovat.

V Přílohy můžeme k článku nahrát přílohy. Ty pak můžeme používat při psaní textu.

Pokud máme článek zařazený do sekce článků, můžeme se přesunout na stránku, do které je daná sekce přidána (viz Přidání a úprava sekce s články).

Zde se na stránce bude článek zobrazovat.

Po přidání více článků a po jejich přiřazení do správné sekce, se budou na stránce zobrazovat všechny.