Instalace na server

#230
Stránka se upravuje; díváte se na rozpracovanou verzi.
cd /usr/lib
git clone -b devel https://github.com/shipard/shipard.git shipard-devel
cd shipard-devel
install/install-packages.sh
install/init-server.php
install/init-db.php
shpd-server server-get-hosting-info
shpd-server server-check
cd /var/lib/shipard/data-sources/
shpd-server app-new --type=economy