Shipard Agent - Windows

#369

Shipard Agent je utilita, která běží na jednotlivých počítačích a pravidelně odesílá informace o nainstalovaném software.

Instalace

Nejprve stáhneme soubor shipard-agent.zip a rozbalíme ho do složky c:\shipard-agent.

Následně musíme upravit soubor config.ini:

dsUrl=https://nase-firma.shipard.app
deviceNdx=12324
deviceUid=ahsdjkhsafasfgjgjhsgfjhgsf

Poté spustíme power shell s právy administrátora a pustíme příkaz pro instalaci:

Register-ScheduledTask -xml (Get-Content 'C:\shipard-agent\bin\shipard-agent-task.xml' | Out-String) -TaskName "shipard_agent" -TaskPath "\shipard_agent\" -User SYSTEM –Force

Po restartu windows se bude provádět odesílání informaci pravidelně cca jednou za šest hodin.

Ověření funkčnosti

V adresáři c:\shipard-agent vznikají (měly by) soubory installedSw-DATETIME.txt, které obsahují základní informace o počítači a seznam nainstalovaného software. Ke každému takovému souboru přísluší další soubor installedSw-DATETIME-result.txt s informací o výsledku odeslání dat na server. V případě úspěchu obsahuje řetezec OK, v případě selhální jsou zde chybové hlášky.

Soubory se automaticky mažou po 15 dnech.