Jídelna

#388

Vytvoření seznamu strávníků pro odeslání jídelního lístku

create-menu-recipients

e10-app cli-action --action=e10pro.canteen/create-menu-recipients

Akce má nepovinný parametr --week-offset=X, kde X je posun týdne, pro který se provede generování. Nula (0) znamená tento týden, -1 minulý týden, 1 příští týden. Je to užitečné, pokud potřebujeme zpětně dogenerovat automatické objednávky jídla.

Akce pouze připraví seznam, ale k vlastnímu odeslání emailů nedojde.

Akce se automaticky volá z cronu každou hodinu.

Odeslání zatím neodeslaných emailů s jídelním lístkem

send-unsent-menus

e10-app cli-action --action=e10pro.canteen/send-unsent-menus

Akce odešle všechny zatím neodeslané emaily ze seznamu připraveného akcí create-menu-recipients.

Akce se automaticky volá z cronu každou hodinu.

Odeslání aktuálního stavu objednaných jídel dodavateli

send-menu-to-supplier

e10-app cli-action --action=e10pro.canteen/send-menu-to-supplier

Vygenerování faktur za stravné

generate-invoices

e10-app cli-action --action=e10pro.canteen/generate-invoices --year=2020 --month=1