Smlouvy prodejní

#391

Vygenerování faktur

contracts-sale-invoice-generator

e10-app cli-action --action=e10doc.contracts.core/contracts-sale-invoice-generator
 • Nepovinný parametr --today=YYYY-MM-DD umí spustit generování jiný den než dnes, a vytvořit tak faktury zpětně či dopředně.
 • Ve výchozím stavu se faktury neukládají; to se musí zapnout parametrem --save=1.
 • Parametr --debug=1 zobrazí data, pro která se testuje potřeba vygenerovat doklady; zároveň se zobrazí počet dokladů, které je ten který den potřeby vygenerovat.
  --- DATE: 2021-03-01: 62
  --- DATE: 2021-02-28: 7
  --- DATE: 2021-02-27: 0
  --- DATE: 2021-02-26: 0
  --- DATE: 2021-02-25: 0

Akce je automaticky volána z cronu každá den ráno (v tomto případě je automaticky nastaveno save=1).