Nastavení a přizpůsobení

#83

Pro majetek můžeme využívat Skupiny a Typy majetku. Ty nám můžou majetek rozřadit, ale také je podle typů možné využívat vlastnosti (pro vytvoření kolonky na další údaje).

Skupiny a Typy majetku spolu souvisejí. Jako první vytvoříme typy a poté je svážeme do skupiny. Podle skupin se také rozřazuje prohlížeč evidence majetku.