Přidání a přiřazení přístupových klíčů

#254

Při vytváření přístupových klíčů se budeme pohybovat v agendě Budova a Nastavení Budova.

Přístupové čipy se do systému dají nahrát oskenováním na čtečce nebo ručně, pokud je to potřeba. Klíče je také možné přidat hromadně v agendě Budova.

Přístupové klíče využíváme pro umožnění vstupu do budovy osobám s klíčem (čipem, kartou,…) nebo například pro otevírání bran.

My si nejdříve ukážeme editační formulář přístupového klíče v agendě Nastavení Budova.

Formulář se nám objeví po otevření přidaného klíče skrz čtečku nebo při ručním přidávání (tlačítko Přidat).

 • Druh klíče v roletce vidíme, o jaký druh klíče se jedná.
  • NFC/RFID tag umožní vstup otevřít čipem/kartou/te­lefonem,…
  • Pokud zvolíme Telefonní číslo, budeme moci vstup otevírat zavoláním na dané číslo.
  • Vozidlo – registrační značka zajistí, že se vstup otevře po přečtení registrační značky vozidla.
  • Ostatní umožní další druh klíče.
 • Klíč se nachází klíč, díky kterému jsme schopni se zařízením komunikovat. Nachází se zde symbol, díky kterému se nám například otevřou dveře (také to může být telefonní číslo, spz vozidla,…).
 • Vlastní čip (patřící uživateli čipu) zaklikneme v případě, že se jedná o čip, který už uživatel vlastnil a chtěl ho využít i pro potřeby zde.
 • Do Poznámka je možné si ke klíči vepsat poznámku.

Pokud potřebujeme klíče nahrát do systému hromadně, otevřeme si agendu Budova, vlevo nahoře překlikneme na Klíče a vpravo klikneme na tlačítko Přidat hromadně.

Poté do formuláře vložíme seznam klíčů.

V agendě Budova je možné také přidávat klíče stejně, jako v agendě Nastavení Budova. Pro přidání použijeme tlačítko Nový klíč.

Přiřazení k osobě

Po přidání klíče ho ještě přiřadíme osobě, nebo místu. Pokud chceme mít možnost klíč přiřadit místu, musíme si toto zapnout v Nastavení → Dohled a Ovládání → Přístup do budovy/areálu.

Klíč si vybereme v seznamu a v detailu klikneme na tlačítko Přiřadit.

V otevřeném formuláři vybereme do kolonky Osoba z pravého sloupce osobu, nebo místo, kterému klíč přiřazujeme.

Záznamy přístupů

V agendě Budova se nachází evidence provedených přístupů. Sem se díváme, pokud potřebujeme zjistit, kdo se vstupem (dveřmi, bránou, turniketem,…) dostal do budovy (na pozemek).