Práce s rezervacemi

#56
Návod pro Rezervace je dostupný také ve video podobě. Prohlížeč rezervací je popsán v první polovině videa.

Přidávat rezervace budeme v agendě Rezervace na domovské stránce.

Zde vpravo nahoře vidíme druhy rezervací, které jsme nastavili. V druzích přepínáme klikáním. V liště můžeme také nalevo přepínat měsíce a roky.

V daném druhu vidíme poté místa, které je možné rezervovat. Pokud je kolonka pro daný den u místa volná, klikneme na ni a tím provedeme rezervaci. Pokud potřebujeme vybrat více dnů, je možné myší (kurzorem) táhnout přes více kolonek. Po vybrání termínu se nám objeví editační formulář.

  • Předmět si rezervaci nazveme. Můžeme použít například jméno osoby, která si místo rezervuje.
  • Datum od vidíme datum, které jsme pro rezervaci vybrali jako začáteční.
  • Do zase vidíme konečné datum. Pokud toto datum nenastavíme, bude rezervace trvat do doby neurčité.
  • Do Cena si můžeme vepsat cenu za rezervaci. V další kolonce k ceně vybereme, v jaké Měně je.
  • Do Telefon vepíšeme telefon na osobu, která si přeje místo zarezervovat.
  • Stejně tak to provedeme u E-mail.
  • Ve větší kolonce Poznámka je možné si k rezervaci připsat libovolnou poznámku.
  • Místo vidíme místo, ke kterému rezervaci provádíme. Pokud si přejeme rezervaci u tohoto místa, s kolonkou nic neprovádíme.

Formulář potvrdíme tlačítkem V pořádku a v seznamu rezervací nám kolonky vybraných dní zmodrají.

Pokud potřebujeme rezervaci opravit, klikneme na ni a zmáčkneme ve formuláři tlačítko Opravit.

Rezervace lze také vytvářet na základě Prodejních smluv. Pokud máme dlouhodobé rezervace, je možné využít smlouvy, která zarezervuje místo (kancelář, pokoj,…) a bude automaticky vytvářet rezervace.