Zóny

#257

Zóny můžeme využívat například pro rozdělení kamer do určitých oblastí. Větší plochu, která je pokrytá více kamerami, můžeme rozdělit – po patrech, místnostech, logických částech,… Záznamy z kamer se poté nebudou zobrazovat všechny společně, ale budou rozdělené do zón, mezi kterými si budeme moci přepínat.

  • Název si zónu nazveme. Do Zkrácený název můžeme vepsat zkrácenou verzi.
  • Do ID vepíšeme ID pro zónu.
  • Pokud chceme naší zóně přiřadit Nadřazenou zónu, vybereme ji ze sloupce vpravo. To bychom mohli využít pokud máme například více budov, poboček,…
  • Pokud si potřebujeme nastavit Pořadí zón v seznamu, děláme to pomocí hodnot zde.
  • Videodohled v dashboardu nám zajistí, že budeme na domovské stránce mít vpravo agendu pro naši zónu. Pokud tuto možnost nezvolíme, nikde záznamy neuvidíme.
  • Ve Správci nastavíme správce zóny.
  • Kamery nastavíme uživatele, kteří dostanou přístup ke sledování záznamů z kamer, ale nebudou moci zónu spravovat.

Po překliknutí do části Kamery vlevo již můžeme přidat jednotlivé kamery, které se budou v zóně nacházet.

Pro přidání zmáčkneme Přidat další řádek a v kolonce vybereme z pravého sloupce kameru, kterou do zóny chceme zařadit. Tento postup opakujeme do doby, než jsme přidali všechny kamery.

Pořadí kamer bude ovlivňovat, jak se budou v prohlížeči zobrazovat. Vlevo si po kliknutí na další možnosti můžeme kamery posouvat nahoru a dolů.

V IoT si můžeme k zóně stejným způsobem přidat Senzory a Ovládací prvky.