IoT

#507

V IoT Nastavení budeme přidávat zařízení, sestavy a scény. Budeme si zde nastavovat, co se má stát za jaké situace.

Do Zařízení se řadí zařízení, která jsme schopni ovládat, nebo která jsou schopná ovládat další zařízení. Můžou to být žárovky, ovladače, čidla, teploměry, žaluzie a ostatní.

V Sestavách nastavíme, jak se má nějaké zařízení zachovat v určité situaci. Budeme v nich ovládat jedna zařízení pomocí druhých zařízení. Příkladem je rozsvícení žárovky po zmáčknutí tlačítka na ovladači, nebo otevření brány pomocí tlačítka.

Scény budou sloužit pro více automatické úkony. Budou představovat situace, které se dějí opakovaně – například Den a Noc. Pro tyto dvě scény můžeme nastavit pro zařízení akce, které se mají automaticky stát, když se zapne tato scéna – v 18:00 se přepne budova do scény Noc, zavře se brána a zhasnout světla, která budou dále fungovat podle čidel.