Vytvoření jídelny

#58

Jídelnu musíme jako první přidat v Nastavení.

V editačním formuláři vyplníme tyto informace:

 • Do Úplný název vepíšeme název pro naši jídelnu.
 • Pokud je úplný název příliš dlouhý, do Zkrácený název ho zkrátíme. Jinak můžeme název z předchozí kolonky opsat.
 • Do Titulek si vepíšeme titulek. Může být stejný jako název.
 • Pokud si chceme nastavit Pořadí jídelen, děláme to zde. To ovlivní uspořádání jídelen v seznamu a na domovské stránce, pokud jich máme více.
 • Do Ikona si můžeme vepsat ikonu, kterou si pro jídelnu přejeme.
 • Do kolonky Počet nabízených jídel v obědovém menu vepíšeme počet jídel, ze kterých si budou moci strávníci vybírat (z hlavního jídla).
 • Z roletky Polévka v obědovém menu si vybereme možnost, která nám vyhovuje.
 • Den ukončení objednávání nám určí, kdy bude možné naposledy objednat na dnešní den. Z roletky si vybereme den a do kolonky vedle ní vepíšeme konkrétní čas. Pokud bychom tedy na dnešní den chtěli nechat strávníky objednávat do šesti ráno, vybereme „dnešek“ a vepíšeme 6:00.
 • Automaticky objednávat první jídlo zajistí, že se první varianta jídla v jídelníčku objedná. Pokud si teda strávník ručně nic neobjedná, automaticky se mu narazí první varianta jídla. Pokud toto nevyžadujeme, osoby si první jídlo nebudou muset objednávat.
 • Do Správci vybereme z pravého sloupce osoby, které budou moci jídelnu spravovat.
 • Uživatelé dostanou přístup k jídelním lístkům a věcem ohledně jídelny.

Po vyplnění se vlevo přesuneme do Doplňková jídla.

Doplňková jídla slouží pro přidání jídla mimo jídlo hlavní. Je možné sem přidat jídlo jako snídaně nebo svačina.

Pro přidání doplňkového jídla klikneme na Přidat. Poté vyplníme informace ve formuláři.

 • Druh si zvolíme, zda doplňkové jídlo chceme před obědem, nebo po obědě.
 • Název si doplňkové jídlo nazveme.
 • Pokud je Název příliš dlouhý, do Zkrácený název napíšeme jeho zkrácenou verzi.
 • Jídlo je volitelné určí, zda si budou strávníci moci vybrat, jestli doplňkové jídlo chtějí, nebo jestli ho dostanou automaticky.
 • Pořadí můžeme upravit pořadí doplňkových jídel, pokud jich budeme mít víc.
 • Dále si můžeme nastavit platnost jídla. To děláme v kolonkách Platnost od a Platnost do. Pokud kolonky nevyplníme, jídlo bude platit od okamžiku vytvoření na dobu neurčitou.
 • Ve Štítky povolených osob můžeme vybrat štítky, které nám určí, zda se danému strávníkovi bude jídlo nabízet, nebo ne. Díky tomu můžeme více skupinám nabízet různá jídla.

Po vyplnění informací formulář uložíme. Pokud chceme přidat další doplňkové jídlo, postup zopakujeme.

V Nastavení nastavíme další informace.

 • Do Web pro objednávání vybereme web, který máme vytvořený pro objednávání jídel. Vytvoření webu je popsáno zde. K tomuto kroku se můžeme vrátit až po dokončení nastavení jídelny.
 • Doba automatického odhlášení při vyzvednutí jídla [sec] nastavíme dobu, po kterou zůstanou na obrazovce informace po přiložení čipu (karty).
 • Datum zahájení provozu je možné určit datum zahájení jídelny.
 • Do Email dodavatele jídla můžeme vepsat e-mail na dodavatele jídla. E-mailů je možné vepsat více, oddělíme je čárkou a mezerou. Na tyto e-maily se pak bude posílat seznam objednaných jídel.

Po uložení použijeme oranžové tlačítko Přegenerovat nastavení a půjdeme se podívat na domácí stránku (), kde se nám napravo objeví agenda pro naši jídelnu.